NO' RESTUMA (Dario Morani)

Vur gn fa un gir cun mi?

Gnm andr longh a la via,

disi pr qual ca vur,

l' un bl la m Pavia.

Vrm and da l dal pont

A setss in ms a un pr

Cu l spetacul che in sal fond

'L d'l scenari dla cit?

O pass par Burgh a bass

Ind che'l cr l' cunquist

Mt, stp, susps me'n sass

Tant ca s rsta l incant?

No restuma! Al panurama

A travrs i arch dal pont

L' dum 'na vision grama

Da qual ch'l'era'l nostar mond.

 

pavi06.jpg (13701 byte)

 

Home

Avanti